Hiển thị 1–12 của 91 kết quả

Cải thiện chất lượng, giảm lỗi và tiết kiệm thời gian với các vật tư tiêu hao chuyên dụng. Từ lam kính và nắp đậy cho đến sáp và thuốc thử số lượng lớn, giúp ổn định chất lượng hoạt động phòng thí nghiệm

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acid Alcohol – Chất tẩy màu

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acid Fast Bacillus – Bộ thuốc nhuộm đặc biệt

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acrytol – Keo dán lam kính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Alcian Blue – Thuốc nhuộm đặc biệt

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Alcian Blue và PAS – Thuốc nhuộm đặc biệt

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex – Tiêu bản bám dính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex BOND – Tiêu bản bám dính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex Clipped Corner Slides

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex Patient Control – Tiêu bản cho mô tế bào

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Blue Ribbon Paraffin

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Bộ lưu trữ Cassette – 9100 Tiêu bản

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Cassettes