Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chụp ảnh Gel điện di là một phần cơ bản trong phân tích điện di. Cleaver Scientific cung cấp hệ thống chụp ảnh Gel điện di phù hợp cho cả nhuộm DNA ethidium bromide thông thường cũng như các chất thay thế ethidium bromide như runSafe.

Hệ thống chụp ảnh Gel điện di

GelONE – Máy chụp ảnh Gel điện di

Hệ thống chụp ảnh Gel điện di

omniDOC – Hệ thống đọc gel

Hệ thống chụp ảnh Gel điện di

unDOC – Hệ thống đọc gel