Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hệ thống chụp ảnh Gel điện di

GelONE – Máy chụp ảnh Gel điện di

Hệ thống chụp ảnh Gel điện di

omniDOC – Hệ thống đọc gel

Hệ thống chụp ảnh Gel điện di

unDOC – Hệ thống đọc gel