KHOA HỌC SỰ SỐNG

  • Cùng với sự phát triển của ngành công nghệ sinh học trên toàn thế giới cho phép con người có khả năng tìm hiểu về nguồn vật liệu di truyển của các loài sinh vật.
  • Việc nghiên cứu về vật liệu di truyền đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở trong nước và thế giới ứng dụng trong các ngành nông nghiệp, y tế, dược phẩm,… giúp thúc đẩy, sản xuất, tăng năng suất và đáp ứng được biến đổi khí hậu toàn cầu.

Quy trình phân tích vật liệu di truyền

Kỹ thuật PCR và giải trình tự gene là cơ sở cho các nghiên cứu về vật liệu di truyền hiện nay.