Hiển thị tất cả 8 kết quả

Cân định lượng kiểm tra trọng lượng của sản phẩm khi đang chuyển động với các giới hạn trọng lượng được chỉ định. Các sản phẩm này bao gồm cân kiểm tra công nghiệp và các tiêu chuẩn hiệu suất cao dành cho ngành dược phẩm để kiểm soát giới hạn ô nhiễm kim loại và các vật thể lạ khác ở dạng rời, thực phẩm dạng ống, đóng gói và dược phẩm.