Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thiết bị luân nhiệt PCR thì rất cần thiết cho các phòng thí nghiệm sinh học phân tử, thực hiện công việc khuyếch đại ADN với tốc độ vượt trội.

Thiết bị luân nhiệt PCR

GTC96S – Máy luân nhiệt PCR 96 giếng