Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào được sử dụng để cắt mẫu mô đông lạnh (frozen tissue) một cách chính xác và hiệu quả. Đây là một thiết bị không thể thiếu trong quá trình phân tích mẫu mô để nghiên cứu và chẩn đoán bệnh lý.

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM1520 – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM1860 – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM1950 – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM3050 S – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM3600 XP – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào