Kiểm soát chất lượng không chỉ giới hạn trong các hoạt động của phòng thí nghiệm mà phải tham gia vào tất cả các quyết định liên quan đến chất lượng của sản phẩm; từ việc mua và lưu trữ nguyên liệu thô, đến kiểm tra kiểm soát chất lượng trong quá trình, cho đến khi dán nhãn và đóng gói sản phẩm cuối cùng.

Thuốc tiêm nói riêng và các sản phẩm dược phẩm nói chung phải được tiếp thị với sự đảm bảo an toàn, có hoạt tính điều trị tốt và được xác nhận là tuân thủ các tiêu chuẩn. Minh Khang hiện có nhiều giải pháp hiện đại giúp phân tích chính xác và linh hoạt nhằm gia tăng giá trị cho các sản phẩm hoặc dự án của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp giải pháp có thể bao gồm từ việc thực hiện các thí nghiệm hóa học đơn giản nhằm xác định danh tính và sàng lọc sự hiện diện của dược chất cụ thể đến các yêu cầu phức tạp hơn tùy nhu cầu của khách hàng

Quy trình phân tích