Hiển thị 1–12 của 663 kết quả

Thiết bị y tếXem tất cả

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio GT 450 DX – Máy quét tiêu bản tự động

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Parablocks ASP – Khối paraffin cho APS

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

PELORIS Parablocks – Khối paraffin cho PELORIS

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

EM-400 – Parraffin có độ nóng chảy trung bình

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

PEGASUS Parablocks – Khối paraffin cho PEGASUS

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Paraplast High Melt – Parraffin với độ nóng chảy cao

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Surgipath Paraplast

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Parraffin với độ nóng chảy trung bình