Cassettes

Bảo vệ mô của bạn, tăng cường xử lý và loại bỏ việc cắt khối. Cassette và Miếng thấm sinh thiết Surgipath cung cấp nhiều cách để giúp bạn nâng cao hiệu quả và chất lượng. Cassette của Leica có nhiều định dạng và cấu trúc khác nhau, bao gồm một hoặc hai mảnh, được ghi băng và thậm chí là một tube liền mạch, đóng gói sẵn.
  • Tối đa hóa chất lượng xử lý – thiết kế cassette độc đáo tối ưu hóa việc trao đổi thuốc thử.
  • Cải thiện năng suất – cassetle và miếng thấm được khớp chặt chẽ đã loại bỏ việc nạo/cắt khối.
  • Tạo giải pháp lý tưởng của bạn – chọn từ một phạm vi đa dạng với nhiều tùy chọn.