Hiển thị tất cả 5 kết quả

NIEKA® ứng dụng chuyên môn từ ngành công nghiệp nhiệt hạch và sản xuất các thiết bị mãnh mẽ cho các phòng thí nghiệm nhiệt hạch đòi hỏi yêu cầu khắt khe nhất.

Trong những năm qua, NIEKA® đã không ngừng nghiên cứu để mang lại độ tin cậy và tính linh hoạt cho phản ứng tổng hợp điện và tạo ra một loạt sản phẩm hiệu suất cao dựa trên nền tảng Nieka® độc đáo kết hợp với công nghệ sản xuất mới nhất.

Thiết bị nung chảy mẫu

Nieka Core-6 – Thiết Bị Nung Chảy Mẫu

Thiết bị nung chảy mẫu

Nieka E1-a – Thiết bị nung chảy mẫu

Thiết bị nung chảy mẫu

Nieka E3-a – Thiết bị nung chảy mẫu

Thiết bị nung chảy mẫu

Nieka G8 – Thiết Bị Nung Chảy Mẫu

Thiết bị nung chảy mẫu

Nieka GS4-a – Thiết Bị Nung Chảy Mẫu