Hiển thị tất cả 4 kết quả

Mỗi hệ thống BOND được thiết kế để giải quyết các thách thức hàng ngày và thúc đẩy nghiên cứu ngành mô bệnh học trong ứng dụng nhuộm tự động, nhuộm đặc biệt IHC & ISH