Hiển thị 1–12 của 123 kết quả

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acid Alcohol – Chất tẩy màu

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acid Fast Bacillus – Bộ thuốc nhuộm đặc biệt

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acrytol – Keo dán lam kính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Alcian Blue – Thuốc nhuộm đặc biệt

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Alcian Blue và PAS – Thuốc nhuộm đặc biệt

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio CS2 – Máy quét lam kính tự động

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio GT 450 – Máy quét tiêu bản tự động

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio GT 450 DX – Máy quét tiêu bản tự động

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio LV1 – Máy quét lam kính tự động

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex – Tiêu bản bám dính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex BOND – Tiêu bản bám dính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex Clipped Corner Slides