Apex – Tiêu bản bám dính

Apex bao gồm các tấm kính hiển vi được làm bằng thủy tinh trắng và được phủ một lớp phủ kết dính độc quyền để mang điện tích dương, nhằm thúc đẩy sự bám dính của mô và cho phép tiêu bản có tính ưa nước hơn.

Tính ưa nước này cung cấp nền tảng tốt hơn cho việc phủ đồng nhất bởi các chất nhuộm nước và thuốc thử dẫn đến nhuộm màu toàn bộ tiêu bản nhất quán.

Tất cả các tiêu bản trong danh mục Apex đều được khuyến nghị cho các quy trình đòi hỏi khắt khe như kỹ thuật IHC và HIER tiêu chuẩn. Kích thước: 1” x 3” x 0,04”