Hiển thị tất cả 9 kết quả

Máy đo kích thước hạt

Bộ đếm Multisizer 4e Coulter

Máy đếm tế bào dòng chảy

Máy đếm tế bào dòng chảy AQUIOS CL

Máy đếm tế bào dòng chảy

Máy đếm tế bào dòng chảy Navios EX

Phân tích kích thước hạt

Máy phân tích kích thước hạt LS 13 320 XR

Máy đếm tế bào dòng chảy

Máy phân tích sinh học Vi-CELL MetaFLEX

Chuẩn bị mẫu tự động

Trạm tự động Biomek i5