Hiển thị tất cả 5 kết quả

Thiết bị điện di DNA được dùng để phân tích các phân tử DNA, RNA hay protein dựa trên các đặc điểm vật lý của chúng.