Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động cung cấp các tính năng về chuẩn bị mẫu, xử lý mẫu, bơm môi trường và pha loãng mẫu.