Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thiết bị sấy phun cung cấp khả năng xử lý vượt trội từ lượng mẫu miligram thành các hạt nano với công suất cao và mức độ tổn thất tối thiểu.