Hiển thị 1–12 của 119 kết quả

Thiết bị giải phẫu bệnh hãng Leica là một giải pháp hoàn chỉnh cho quá trình phân tích và đánh giá mẫu bệnh phẩm trong lĩnh vực y học và nghiên cứu khoa học. Đây là một hệ thống tích hợp các công nghệ và dịch vụ, từ việc xử lý mẫu đến việc đánh giá kết quả, nhằm cung cấp các thiết bị mạnh mẽ cho các bác sĩ bệnh lý và nhà nghiên cứu.

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acid Alcohol – Chất tẩy màu

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acid Fast Bacillus – Bộ thuốc nhuộm đặc biệt

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Acrytol – Keo dán lam kính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Alcian Blue – Thuốc nhuộm đặc biệt

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Alcian Blue và PAS – Thuốc nhuộm đặc biệt

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex – Tiêu bản bám dính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex BOND – Tiêu bản bám dính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex Clipped Corner Slides

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Apex Patient Control – Tiêu bản cho mô tế bào

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Blue Ribbon Paraffin

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Bộ lưu trữ Cassette – 9100 Tiêu bản

Nhuộm đặc biệt IHC & ISH

BOND RX – Hệ thống nhuộm tự động