Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy cắt vi phẫu mô tế bào được sử dụng để cắt mẫu mô một cách chính xác và mỏng để chuẩn bị cho quá trình soi mẫu dưới kính hiển vi.