Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Đầu đọc vi tấm được sử dụng để đo các phản ứng, tính chất và chất phân tích hóa học, sinh học hoặc vật lý trong giếng của đĩa vi thể. Đầu đọc vi tấm bao gồm các giếng nhỏ trong đó các diễn ra các phản ứng riêng biệt. Trong đó, những phản ứng này chuyển đổi sự hiện diện của chất phân tích hoặc sự phát triển của các quá trình sinh hóa thành tín hiệu quang học.