Blue Ribbon Paraffin

Blue Ribbon là một loại parafin phổ biến có chứa các polyme tổng hợp có thể được sử dụng để vùi mô

Paraffin cho phép quá trình thẩm thấu vào mô diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn.

Tuy nhiên, sáp sẽ vẫn ổn định ngay cả ở nhiệt độ cao.

Nó được cung cấp dưới dạng túi 10 x 2 lb (0,91 kg) để thuận tiện cho việc xử lý.

Màu hơi xanh thúc đẩy khả năng hiển thị tốt hơn của các mẫu nhỏ hơn hoặc màu sữa/đục phổ biến ở Phòng thí nghiệm Da liễu và Tiết niệu.