Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Thiết bị bảo quản mẫu giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu , chẩn đoán và điều trị. Việc bảo quản mẫu là cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn, ngăn ngừa ô nhiễm và duy trì các tính chất vật lý và hóa học của mẫu.