Alcian Blue và PAS – Thuốc nhuộm đặc biệt

Kết hợp các thành phần của thuốc nhuộm Alcian Blue và Periodic Acid Schiff (PAS).

Alcian Blue thường được điều chế ở độ pH axit 2,5

Nhuộm PAS chủ yếu được sử dụng để nhuộm các cấu trúc có chứa tỷ lệ carbohydrate cao như glycogen, glycoprotein, proteoglycan thường thấy trong các mô liên kết, chất nhầy và màng đáy