Hiển thị tất cả 11 kết quả

Việc theo dõi độc chất (thuốc chống ung thư) trong dịch và mô sinh học là rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển tiền lâm sàng và lâm sàng và thường được sử dụng trong lâm sàng thường quy.