ĐỘC CHẤT

Sinh vật, đặc biệt là con người tiếp xúc với chất hóa học hoặc độc chất ít nhất một lần trong đời và điều này không phải là không thể để lại ảnh hưởng xấu nào. Lĩnh vực độc chất học nghiên cứu mối liên hệ giữa liều lượng thuốc và ảnh hưởng của nó đối với cơ thể sống, nghiên cứu đề cập đến các triệu chứng, phương pháp điều trị, phát hiện và cơ chế điều trị.

Minh Khang cung cấp giải pháp phân tích hoàn chỉnh cho lĩnh vực Độc chất học, với 119 chỉ tiêu độc chất như: Diltiazem, Doxepin, Haloperidol, Clozapine, N-desmethylclozapine, Phenobarbital, Quetiapine, Paroxetine, Medazepam, Biperiden, Oxcarbazepine, Propafenone, Opipramol, Midazolam, Methadone, Fluoxetine, Hydroxyzine, Amitriptyline, Phenytoin, THC-COOH, …

Đặc điểm:

  • Các bước chuẩn bị mẫu nhanh chóng và đơn giản, giúp tiết kiệm mẫu và chi phí chạy mẫu, hóa chất
  • Không cần chiết pha rắn (SPE)
  • Đối với mẫu nước tiểu, giải pháp cung cấp đơn giản và nhanh chóng, chỉ cần pha loãng mẫu và tiêm mẫu vào lọ chứa mẫu
  • Có thể định tính, định lượng được nhiều hợp chất chỉ trong 1 lần chạy mẫu, giải pháp phân tích lên đến 119 hợp chất trong mẫu máu và nước tiểu với thời gian phân tích chỉ trong 12 phút
  • Độ nhạy cao
  • Phương pháp cho phép mở rộng danh mục thuốc

Quy trình kiểm tra độc chất