Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bằng cách sử dụng các thiết bị Giải phẫu bệnh kỹ thuật số công suất cao, có thể chụp toàn bộ lam kính, trong trường sáng hoặc điều kiện huỳnh quang, ở độ phóng đại tương đương với kính hiển vi. Các slide kỹ thuật số có thể được chia sẻ qua mạng bằng các ứng dụng phần mềm bệnh lý kỹ thuật số chuyên dụng. Các thiết bị phân tích hình ảnh tự động cũng có thể được áp dụng để hỗ trợ việc giải thích và định lượng biểu hiện dấu ấn sinh học trong các phần mô.

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio CS2 – Máy quét lam kính tự động

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio GT 450 – Máy quét tiêu bản tự động

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio GT 450 DX – Máy quét tiêu bản tự động

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio LV1 – Máy quét lam kính tự động