Hiển thị tất cả 3 kết quả

Thiết bị cố định mô của Leica được thiết kế để giúp chuẩn bị mẫu mô một cách chính xác và hiệu quả, từ việc vùi mẫu vào paraffin đến việc cắt mẫu một cách chính xác cho việc phân tích.