Apex Patient Control – Tiêu bản cho mô tế bào

Apex Patient Control có các khu vực được chỉ định rõ ràng cho mẫu đối chứng dương tính và mô bệnh nhân.