Hiển thị 1–12 của 33 kết quả

ZEISS Microscopy là nhà sản xuất hệ thống kính hiển vi ánh sáng, điện tử, tia X và ion và cung cấp các giải pháp cho kính hiển vi tương quan. Danh mục bao gồm các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng trong khoa học đời sống, nghiên cứu vật liệu, nghiên cứu công nghiệp, cũng như giáo dục và thực hành lâm sàng.

Với danh mục sản phẩm độc đáo, những đổi mới liên tục, ZEISS Microscopy cho phép các nhà nghiên cứu hàng đầu tìm ra câu trả lời cho những thách thức cấp bách nhất của xã hội và thúc đẩy khám phá khoa học.