Phân tích thực phẩm

Ứng Dụng Khoa Học Kỹ Thuật

GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Ngành công nghiệp về thực phẩm ở Việt Nam hiện tại đang rất sôi động với đa dạng về chủng loại sản phẩm, đang được đầu tư mạnh để tiến dần tới những sản phẩm tinh chế, giá trị gia tăng cao.
Minh Khang nhìn nhận ngành Công Nghiệp Thực Phẩm là ngành hàng chiến lược, bền vững và còn nhiều yếu tố đột phá để phát triển. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp Nghiên cứu về công nghệ chế biến, quản lý chất lượng (hóa, lý, vi sinh…), và nghiên cứu phát triển cũng như sản xuất Pilot.

– Chiến lược tập trung vào các giải pháp tăng cường chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm
– Tập trung vào ngành hàng sản xuất trong nước và cả mặt hàng xuất khẩu.

PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

has been added to your cart:
Checkout