DƯỢC PHẨM

Ứng Dụng Khoa Học Kỹ Thuật

DƯỢC PHẨM

Vit Nam là mt quc gia dân sđông vi hơn 97 triu người (2020). Theo công bbáo cáo cp nht tình hình kinh tế vĩ mô Vit Nam tháng 1/2021, Vit Nam được Worldbank đánh giá là mt trong nhng nn kinh tế tăng trưởng nhanh nht thế gii. Với nền kinh tế phát trin mnh mẽ, mc sng và thu nhp ca người dân được ci thin đáng kể. Vì vậy, các vn đvsc khe dần được người dân quan tâm và chú trọng hơn.

Việt Nam là thị trường Dược phm ln th2 ti Đông Nam Á và là 1 trong 17 nước xếp vào nhóm có mc tăng trưởng ngành Dược cao nht. Minh Khang nhìn nhn ngành Công nghip Dược phm là mt trong nhng ngành kinh doanh chiến lược. Chúng tôi tp trung vào các gii pháp Qun lý cht lượng và Nghiên cu phát trin, vlĩnh vc Hóa dược và cSinh dược tim năng.

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

has been added to your cart:
Checkout