Acid Alcohol – Chất tẩy màu

Acid Alcohol được sử dụng trong mô học và tế bào học để tẩy màu và xác định nhân sau nhuộm hematoxylin trong phương pháp H&E và PAP .

Để tạo ra nhuộm H&E tốt với các chi tiết hạt nhân sắc nét, điều quan trọng là một số Hematoxylin nhất định phải được phân biệt chính xác, làm cho Acid Alcohol trở thành một giải pháp hiệu quả cao .

Có sẵn với axit clohydric 1% hoặc 0,5% trong cồn loại thuốc thử 70%, Rượu axit này có thể cải thiện đáng kể khả năng tái tạo kết quả nhuộm màu và giúp đạt được tiêu chuẩn hóa.