Acid Fast Bacillus – Bộ thuốc nhuộm đặc biệt

Thuốc nhuộm Acid Fast Bacillus được sử dụng để phát hiện và xác định trực khuẩn nhanh axit trong mô

Trực khuẩn là những sinh vật vi khuẩn hình que.