Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hệ thống Real - Time Pcr

Mô-đun quang học cho Aria

Hệ thống Real - Time Pcr

Thiết bị Real-Time PCR AriaMx

Hệ thống Real - Time Pcr

Thiết bị Real-Time PCR Mx3000/Mx3005P