Hiển thị tất cả 4 kết quả

Real – Time PCR là một biến thể của xét nghiệm PCR để cho phép theo dõi tiến trình PCR trong thời gian thực. Hệ thống Real-Time PCR là một trong những phương pháp phân tử mạnh mẽ nhất và được sử dụng rộng rãi trong khoa học sinh học và y học vì nó mang lại kết quả định lượng, chính xác, nhạy và nhanh chóng.