Thuốc thử và dung dịch

Tìm thuốc thử chính xác mà bạn cần để chuẩn bị và xử lý bất kỳ loại mô nào. Chọn chất khử canxi, chất cố định và các thuốc thử khác ưa thích của bạn để giúp bạn đưa mô qua tất cả các giai đoạn quy trình làm việc trước khi phân tích.
  • Tạo ra kết quả chất lượng – các công thức đã được chứng minh được sản xuất theo tiêu chuẩn chặt chẽ.
  • Đưa ra lựa chọn đúng đắn – nhiều tùy chọn cho phép bạn chọn thuốc thử lý tưởng cho ứng dụng của mình.
  • Cải thiện môi trường phòng thí nghiệm của bạn – chọn chất thay thế xylene.