Hệ thống bảo quản

Hệ thống bảo quản linh hoạt, bền bỉ là giải pháp lý tưởng cho việc lưu trữ tiêu bản nhỏ và các mẫu mô vùi.

Hệ thống này được tạo thành từ các khối mô- đun , kim loại 48 x 48 cm có thể cấu hình dễ dàng , có thể được lắp ráp theo nhiều cách kết hợp khác nhau để hỗ trợ nhu cầu thay đổi và phát triển của phòng thí nghiệm.

Việc bảo quản có thể được hoàn thành dễ dàng

Các thành phần được lắp ráp và sắp xếp lại nhanh chóng