Thuộc nhuộm H&E và thuốc nhuộm đặc biệt

Cho biết các cấu trúc mô với nhiều loại H&E (hematoxylin & eosin) và các thuốc nhuộm đặc biệt được pha chế cho phép bạn tạo màumột cách nhất quán.
  • Tạo sự hợp tác hoàn hảo – Thuốc nhuộm HistoCore SPECTRA H&E được xác nhận để sử dụng với máy nhuộm HistoCore SPECTRA ST.
  • Chuẩn hóa H&E của bạn – Bộ dụng cụ nhuộm màu HistoCore SPECTRA H&E và ST Infinity mang đến sự nhất quán về màu sắc mà bạn cần, từ tiêu bản này sang tiêu bản khác
  • Một loạt các thuốc nhuộm đặc biệt cho phép bạn xác định nhiều cấu trúc khác nhau trong công việc.