Hộp lưu trữ bìa cứng

Hộp lưu trữ bìa cứng được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ các khối và tiêu bản. Hệ thống này ít tốn kém hơn so với hệ thống đựng hồ sơ bằng kim loại nhưng vẫn có sự tiện lợi của các ngăn kéo để dễ dàng lấy nội dung hồ sơ. Hệ thống bao gồm năm hộp đựng tài liệu cho các khối hoặc các tiêu bản hoặc cả hai. Chúng được hỗ trợ bởi lớp bên ngoài, giúp ổn định và cho phép các thiết bị được xếp chồng lên nhau.

Hộp có kích thước 10 cm x 29 cm, có thể chứa 500 cassette (2500 trên mỗi hệ thống) trong khi file tiêu bản có thể chứa 2000 tiêu bản (10000 trên mỗi hệ thống). Cả hai đều mang đến sự tiện lợi khi dễ dàng lấy ra từ các ngăn kéo được phân vùng.