Tiêu bản và lam kính

Tạo các tiêu bản và tiêu bản điện tử cho kính hiển vi rõ ràng vượt trội. Dòng sản phẩm Surgipath® đa dạng cho phép bạn chọn tiêu bản chất lượng cao cho bất kỳ ứng dụng nào, và Premier và Micro Coverglass có sẵn cho dán lam tự động hoặc bằng tay.

  • Luôn sử dụng tiêu bản bên phải – chọn từ nhiều tùy chọn chất kết dính/tích điện dương, đầu sơn và góc.
  • Mang lại độ tin cậy và chất lượng vượt trội – Các slide Surgipath® Snowcoat®, Xtra® và Apex Clipped Corner được xác nhận để sử dụng với máy nhuộm tiêu bản Leica IP S
  • Dán lam tự động đáng tin cậy– lam kính được xử lý và đóng gói đặc biệt