Hộp chứa 5 tiêu bản và 2 tiêu bản

Được làm từ polypropylen mờ đục , chống vỡ với nắp đậy gắn kèm.

Chứa được 5 tiêu bản nhỏ 3″ x 1″ hoặc 2 tiêu bản nhỏ 3″ x 1″ tương ứng.