Leica EG F – Kẹp gia nhiệt

Kẹp điện, gia nhiệt Leica EG F được thiết kế để chuyển các mẫu mô dễ dàng và an toàn hơn trong quá trình nhúng parafin. Các đầu kẹp được làm nóng ngăn không cho mô dính vào các đầu và hỗ trợ chuyển mẫu vật vào khuôn nhúng một cách thuận tiện.

  • Kích thước: 80 x 155 x 100 mm (WxDxH)
  • Trọng lượng: xấp xỉ 1,5kg