Hộp chứa 25 tiêu bản cho vận chuyển mẫu

Hộp được làm bằng polystyrene chịu va đập cao để giữ chắc chắn 25 tiêu bản. Các khe được đánh số, có chỉ số trên nắp, vừa vặn để đảm bảo bảo vệ hoàn toàn các tiêu bản

Cho phép tháo tiêu bản dễ dàng

Hộp chứa 25 tiêu bản lý tưởng để lưu trữ các thư viện tiêu bản nhỏ hơn

Chỉ có màu trắng dưới dạng hộp riêng lẻ hoặc hộp chứa 20 tiêu bản.