Perls’ Prussian Blue – Thuốc nhuộm sắt màu xanh phổ Perls biến tính

Thuốc nhuộm được sử dụng để phát hiện và xác định sắt (Fe3+) trong các mẫu mô, phết máu hoặc phết tủy xương.