Thùng chứa mẫu

Thùng chứa mẫu bằng polyetylen mật độ cao, có kích thước từ 4,5 oz đến thùng khám nghiệm tử thi 192 oz.

Mỗi hộp chứa mẫu có nắp đậy trong suốt. Những hộp đựng mẫu này phù hợp cho việc lưu trữ lâu dài các mô thô .

Có sẵn hộp đựng 4,5 oz có nắp vặn.