Folder chứa 20 tiêu bản cho vận chuyển mẫu

Folder 20 tiêu bản với thiết kế bìa cứng chắc chắn, có thể bảo vệ cho các tiêu bản trong quá trình vận chuyển mà không làm hỏng bản lề

Mỗi tiêu bản được đánh số và có mục lục được in ở mặt trước. Các tiêu bản có thể dễ dàng được tháo ra chỉ bằng cách chạm vào một trong hai đầu của tiêu bản.

Có sẵn cho folder 12 tiêu bản hoặc folder 72 tiêu bản