High-profile disposable blades Leica DB80HS – Dao cắt cao cấp

Lưỡi dao dùng một lần Leica DB80HS có cấu hình cao với độ sắc nét, tuổi thọ cao và tính nhất quán cho các phần dày hơn

Để sử dụng với máy cắt vi phẫu và máy cắt lạnh của Leica Biosystems được phân loại và dán nhãn là thiết bị y tế chẩn đoán in vitro để chẩn đoán y tế mô học, ví dụ như chẩn đoán ung thư.