Hệ thống lưu trữ mô-đun

Hệ thống lưu trữ mô-đun cho phép chứa các lam kính siêu nhỏ, khối mẫu và các lam kính 35 mm được lưu trữ trong cùng một thiết bị cùng một lúc. Dễ dàng lắp ráp, Hệ thống lưu trữ mô-đun được làm từ nhôm anod hóa để đảm bảo độ bền và vẻ ngoài.

Mỗi ngăn kéo đều có tay cầm để dễ dàng nhận biết và mã hóa màu sắc.

Các thiết bị có sẵn để chứa năm ngăn kéo hoặc hai ngăn kéo và tất cả đều có thể hoán đổi cho nhau hoàn toàn nên có thể lưu trữ mọi sự kết hợp giữa các lam kính nhỏ, khối mẫu hoặc các lam kính 35 mm.