Thuốc nhuộm đặc biệt GMS (nitrat bạc)

Thuốc nhuộm GMS đã được cải tiến với chất lượng cao