Túi đựng mẫu

Túi đựng mẫu phù hợp sử dụng cho việc vận chuyển mẫu trong phòng thí nghiệm giữa các phòng ban. Khóa zip giúp chứa các mẫu vật có khả năng gây nguy hiểm, đính kèm giấy tờ liên quan.

Túi polyetylen trong suốt này có sẵn dưới dạng túi 6″ x 9″ riêng lẻ có cảnh báo nguy hiểm sinh học.

Được cung cấp trong các hộp gồm 200 túi, trong trường hợp 800 hoặc số lượng lớn 1000. Túi tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.