Hai tấm đựng tiêu bản

Hai tấm đựng tiêu bản bằng nhựa và bìa cứng có thiết kế phẳng và chứa được hai tiêu bản nhỏ 3″ x 1″.

Loại nhựa có thể giữ tiêu bản nhanh chóng trong khi bằng bìa cứng phải có băng dính để giữ nó được đóng an toàn trong quá trình vận chuyển. Những tấm này chiếm ít không gian hơn và giúp việc vận chuyển trở nên dễ dàng .

Bìa cứng có sẵn trong hộp 100 hoặc 500 cái. Nhựa có sẵn trong hộp 100 hoặc số lượng lớn 1000 cái.